Kommunledningen backar om byggnation i Nederby

Enligt EP idag så lägger kommunen planerna på att bygga ett strandnära område i Nederby (Vallby) på is. Det innebär inte att man som Lindeman verkligen lågger husen på isen (nedre tomtebrölet...) utan att man enligt Åke Hedén insett att det finns bättre ställen att bygga på.

Det är bara att gratulera kommunledningen till insikten. Förra gången detta var på tapeten stoppade undertecknad, till några tjänstemäns förtret, planerna på byggnation (2004). I våras, när det var på gång igen, skrev jag och Fokus Enköping en debattartikel om "Strandnära direktörer" apropå att byggnadsnämndens ordförande tyckte att det var bra att bygga strandnära för att locka höginkomsttagare till kommunen och att kommunens marknadschef sagt att "flera rikak direktörer ville bo strandnära i Nederby". Jag och Fokus Enköping är helt emot ett ogenomtänkt exploaterande av kommunens strandnära områden, särskilt eftersom man ju just nu håller på att bygga sjönära i Bredsand och Storskogen. 

Det är tillfredsställande att se att vår lobbying får effekt och att kommunledningen drar tillbaka förslaget om byggnation i Nederby.

/Tomas

Ännu mer portaler gör att bloggen syns mer

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/bloggar.se" rel="tag">bloggar.se</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bloggosf%E4ren" rel="tag">bloggosfären</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svenska+bloggportaler" rel="tag">svenska bloggportaler</a>, <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a>

Och detta har jag försökt åstadkomma genom att enligt instruktion skriva in ovanstående. För läsare av bloggen rekommenderas att bortse från detta kryptiska meddelande

Nu är jag med på bloggkartan.se

Jag har placerat min blogg i <a href="http://bloggkartan.se/registrera/5152/enkoeping">Enköping</a> på <a href="http://bloggkartan.se">bloggkartan.se</a>!

Valfrihet i vården i Enköping

Nu har tydligen Uppsala Läns Landsting bestämt sig för att införa den nya möjligheten att öka valfriheten genom LOV-lagen som gäller från 1:a januari i år. Det är bra för oss medborgare. Det innebär att vårdcentraler kan etablera sig fritt i länet efter att ha uppfyllt vissa krav. Möjligheten att välja husläkare kommer då att bli större än idag och utbudet av andra vård- och hälsotjänster lär öka ganska rejält.

Nu väntar vi bara på att Enköpings kommun också bestämmer sig för att öppna för fri konkurrens för hemtjänsten och särskilda boende mfl så att vi får en stimulans för småföretagandet i Enköping och mer valmöjligheter även för de äldre i kommunen.

/Tomas

Kulturnämnden i Enköping trampar snett

Nu har tydligen diskussionen om Kulturnämnden och Siv Godbergs övertramp senast lagt sig men den borde diskuteras lite till. Saken rörde det faktum att Kulturnämndens arbetsutskott, när de inte gillade den kandidat till bibliotekschef som förvaltningschefen förordade, drog in delegationen och tog själva beslutet över huvudet på förvaltningschefen. Siv Godberg motiverade detta med att "biblioteket är politiskt intressant"...

Så får man bara inte göra som styrelse/nämndledamot och en ordförande borde veta bättre. Förvaltningschefen måste ha ansvaret att anställa sina underchefer för att skapa en ledningsgrupp som han/hon tror på, annars kan det bara bli fel. Vem vill vara chef när styrelsen fattar besluten åt en? Om styrelsen inte har förtroende nog för förvaltningschefens förmåga att leda och rektytera så borde man byta ut chefen, inte ta besluten åt honom/henne.

Siv Godberg är ju känd för att styra sin nämnd och förvaltning med hårda nypor efter eget huvud men detta var ett övertramp som överträffar det mesta. Man kan inte låta bli att undra vad som ligger bakom och det faktum att den nya bibliotekschefen är den tidigare förvaltningschefen är en faktor som är intressant. Kanske är manövern ett sätt att tvinga bort den nuvarande förvaltningschefen och återställa den tidigare ordningen?

Att den tillträdande bibliotekschefen har en mycket nära relation med en tidigare ledande socialdemokrat i kommunen är också besvärande. Detta faktum i sig borde fått Siv Godberg och hennes arbetsutskott att avhålla sig från att köra över förvaltningschefen.

/Tomas