Vi vann - det blev ingen sopeldning!!

Alla vi som varit emot att kommunen  skulle elda hela Västmanlands sopor mitt i Enköping har vunnit. Styrelsen för värmeverket har beslutat att det inte blir någon sopeldning!!

Styrelsen anger som skäl att offerten för verket blev 640 miljoner i stället för budgeterade 500 miljoner, dvs en 30%-ig fördyring. Man säger dock att idén fortfarande är bra och att man kommer att ta upp den igen om det blir möjligt.

Om styrelsen varit så övertygad om idén förtäfflighet så hade man nog sett till att förhandla ner offerten och anpassat verkets storlek för att få den att rymmas inom budgeten, alternativt ökat budgeten.

Att man nu avstår från att bygga sopeldningsbunkern, skorstenen mm tror jag beror på att det ändå blev en sådan förhållandevis stark opinion mot verket och att Enköpingsborna blev uppmärksammade på vad som höll på att ske i skymundan. Det är inte heller otroligt att PEAB, som bygger attraktiva bostäder mitt emot det planerade verket, tryckte på för att stoppa det. PEAB har ju visat att man kunnat påverka kommunalråd tidigare med detta var nog första gången som man i så fall gjorde det till fördel för stadmiljön.

Det lönar sig att skapa debatt och opinion !

/Tomas