Demokrati eller lydnad?

Rolf Bredberg hade igår ett inlägg i Enköpingsposten i vilket han ondgjorde sig över att vissa envisas ed att ta upp debattplats i tidningen för åsikter som han uppenbarligen inte delar, exempelvis att Stadshotellet skall bevaras och att den planerade motorbanan inte bör byggas.

Han argumenterar enligt principen att valet (enligt Rolf) visade att Enköpingsborna vill riva hotellet och man vill ha motorbanan då partier som hade sådana åsikter gick framåt i valet och de andra inte gjorde det.  Alltså bör anhängare av frågor som inte ficka majoritet i valet hålla sig på mattan och acceptera att demokratin har talat.

En skrämmande åsikt tycker jag. För det första så borde alla politiker välkomna en debatt, det klagas ju ofta på att allt för få är intresserade av att engagera sig politiskt. Dessutom är det ju en demokratisk rättighet, och enligt min mening en skyldighet, att kämpa för vad man tror på.

För det andra så är resultatet i kommunalvalet, nu när det är samma valdag som riksdagsvalet, så sammanflätat med det senare att det är mycket vanskligt att säga vilka lokala frågor som spelat roll.
Tror man det ändå så är det inte orimligt att tolka resultatet så att moderaterna gick så starkt framåt i Enköping för att den mest kända moderaten, Siv Godberg, har gjort moderaterna kända som förespråkare för att rädda Stadshotellet. Att centern gick så starkt tillbaka att man förlorade makten i kommunen kan då hänga samman med att man i valet gick fram med att man ville riva hotellet. Enköpingsborna har därmed röstat för ett bevarande!

Det mest skrämmande med Rolfs inlägg är dock att det innehåller åsikten att makten skall åtlydas och få regera i lugn och ro, utan besvärande motkrafter. Sådanan åsikter har historiskt lett till åsiktsförtryck, diktatur, krig och annat elände.

Usch!

/Tomas

En respit för stadshotellet i Enköping?

Fullmäktige röstade idag om stadshotellet och resultatet blev en minoritetsåterremiss. Skälen för denna, som lades fram av Siv Godberg, var bland annat att de rykten kring eventuella skadestånd som kommunen skulle kunna dra på sig om man inte låter PEAB göra som dom vill, skulle undersökas.

Detta är ju högst rimligt och man får denna gång hoppas att detta inte görs av de jurister som centerpartiet tidigare använt för att övertyga politikerna, jurister som jag uppfattar mycket ensidiga i sn argumentation kring hotellet.

Återremissen ger också tid för alla som vill bevara hotellet att idka lobbying och bedriva opinonsarbete.

Låt oss hoppas att det går vägen så att Enköping får ha kvar sitt fina hotell från 1888.

/Tomas

Centern vallar sina egna som röstboskap

 Stora rubriker i Enköpingsposten häromdan sade att Solveig Zander var "stoppad av sitt eget parti", dvs hon fick inte komma till det fullmäktige där hon tidigare varit ordförande och nu är ledamot för att rösta för ett bevarande av Stadshotellet.
Centern har tydligen bestämt att man denna gång skall rösta enligt en partilinje så att man får Stadshotellet rivet och slipper interna motståndare. Därför har man sagt åt Solveig Zander att stanna hemma vid mötet och hon har tydligen accepterat detta.  Vad säger oss detta om den politiska integriteten i centerpartiet? Vilken respekt visar ett sådant beslut för de väljare som personröstat på exempelvis Solveig? Vad säger det om centerpartiets lokala politikers förmåga att anpassa sig till ett modernt demokratiskt samhälle? En sak är säker – centerpartiet har givit begreppet ”röstboskap” ett alldeles särpräglat och enköpingskt ansikte. Dessutom ett mycket patriarkalist ansikte då det som vanligt är Centermännen, eller kanske centergubbarna, som använder gamla feodalmetoder för att styra politiskt. Centerpartiet har rivit nog i Enköping! Hotellets gamla del är i gott skick och måste bevaras åt det framtida Enköping som, om man framhärdar i sin rivningsiver, sannolikt kommer att hysa betydligt färre centerpartister. 

Tomas


Socialdemokraterna svänger och river Stadshotellet

Idag hade Sven Jansson och Mats Bergling (s) och (s), en debattartikel i Enköpingsposten där de försöker motivera varför de hade bytt åsikt i frågan om Stadshotellets bevarande. Båda vill nu tydligen riva hotellet med motiveringen att något måste hända och att "monumentet över den borgerliga majoritetens misslyckanden" måste bort från stadsbilden.

"Man måste ha förmågan att kunna ompröva och fatta nya beslut när så krävs" säger Sven och Mats.

Det enda som har hänt sedan beslutet om bevarande togs är att PEAB fortfarande vägrar att göra det man lovat - att bevara hotellet. Sven & Mats har rätt i att mycket ansvar vilar på Bengt Wahlberg och Folke Haegermark som inte dokumenterade PEABs löfte men det är ju inte skäl att ändra ett bevarandebeslut.

Långsiktighet, uthållighet och integritet nog att inte böja sig för byggentreprenörer som gör som dom vill är tydligen egenskaper som börjar bli ovanliga i Enköping.

Tråkigt för kommunen - en katastrof för kulturmiljön.

/Tomas

Rådkvist blogg på kartan?

Jag har placerat min blogg i <a href="http://bloggkartan.se/registrera/5152/enkoeping/">
Enköping</a> på bloggkartan.se


Detta kryptiska meddelande skall tydligen funka för att hamna på bloggkartan. Vi får väl se....

/Tomas