List-igt i Enköping

I senaste undersökningen om företagsklimatet av Svenskt Näringsliv så har Enköping klättrat starkt sedan förra mätningen och är nu bland de 40 mest företagsvänliga kommunerna i Sverige.

Det är bara att gratulera kommunalråden och kommunledningen till att ha tagit tag i företagsfrågorna på ett bra sätt, särskilt efter Bahcos nedläggning. Mycket har gjorts och det ger som synes resultat.

Det är inte otroligt att kommunstyrelsens uttalade mål att vara högt på just den listan har bidragit till ett stort fokus på företagsklimatet i kommunen.

Tänk om grundskolan skulle ha fått samma uppmärksamhet sedan det förra våren stod pinsamt klart att Enköping var bland de 10 sämsta kommunerna i landet vad beträffar resultaten i 9:an. Undrar hur resurstilldenling och ansträngningarna då hade sett ut.

Det borde vara lika självklart för kommunen att ha som ambition att lika bland de 40 främsta kommunerna när det gäller skolresultaten som det är att vara företagsvänlig tycker jag. Men eftersom skolan står för mer än 50% av kommunens budget så kostar en sådan ambition resurser.

Det skall bli mycket intressant att se vad som kommer att presenteras i budgeten för 2008, både vad gäller resurser och mål för skolan.

/Tomas

Tiden går - inget svar

Det var ett tag sedan jag hade tid att skriva inlägg på bloggen. Beror till största delen på tidsbrist som i sin tur beror på planering och genomförande av eget 50-årsfyllande men nu är jag på banan igen.

Det kan man tyvärr inte säga om debattviljan hos den borgerliga alliansen i Enköping. De vill varken motivera sitt nekande av 50 flyktingplatser eller något annat. Åke Hedén borde som kommunalråd svara på de frågor som ställs i debatten men väljer tydligen att inte göra det. Skälet är nog att han inte har något svar för det finns ju inga bra svar, moraliskt underbyggda eller inte, på frågan varför alliansen inte villa ta in lika många flyktingar som tjänstemännen säger att vi klarar av. Hur som helst så är det fegt av Åke och de övriga att gömma sig i kommunhuset i så viktiga frågor.

Oppositionen lyser också med sin frånvaro, kanske gömmer man sig också i kommunhuset eller möjligen Folkets Hus? Endast vänstern visar lite livstecken ibland men mycket till opposition kan man inte säga att vi har i Enköping. Den som finns står ju Fokus Enköping till största delen för, utan att finnas representerade i kommunhuset, utan att få arvoden och ersättning för det politiska engagemanget.

Vad säger detta om tillståndet i politiken i Enköping? Något att fundera på ....

/Tomas