PEAB lämnar inget åt slumpen

Lästa idag att PEAB stämmer kommunen på drygt 40 miljoner kronor för att man inte fått riva stadshotellet. Tolkningen av Miljö & Stadsbyggnadschefen är att man stämmer i förebyggande syfte så att inte fullmäktige skulle få för sig att stoppa en rivning i sista minuten.

Stadsbyggnadschefen har troligen rätt och har förmodligen också så nära relation med PEAB att han vet hur dom resonerar. Han har ju tidigare argumenterat i linje med PEAB's önskemål och försökt driva frågan till rivning långt tidigare vilket både är tråkigt och upprörande.

Upprörande är ett alldeles för milt ord för att beskriva PEABs handlande i frågan. Maken till maktfullkomligt, kulturfientligt, löftesbrytande agerande får man leta mycket länge efter. Stämningen kan svårligen tolkas på annat sätt än att man vill vrida om armen på de fullmäktigepolitiker som har att besluta i frågan.

Byggföretag som PEAB tillhör en kategori av företag som arbetar med metoder som hör det förgångna till och räddhågsna fritidspolitiker är ett lätt byte för dom. Flera av dessa företag, så även PEAB, har nyligen blivit fällda för kartellbildning på asfaltläggningssidan (men överklagat domen) och det ligger ju nära till hands att tänka att de agerar på samma sätt inom byggområdet.

Enligt sakkunniga kallas det i branschen "plankrätt" när ett byggföretag i samverkan med andra bestämmer vem som skall "äga" en ort och ostört kunna lägga anbud och styra och ställa på orten. Ett mycket vanligt förfarande enligt byggfolk.

PEAB har sedan länge verkat ha en sådan unik position med tillhörande agerande i Enköping men vad det beror på kan man bara spekulera kring... En fråga för utredning av Konkurrensverket förmodligen, låt oss hoppas att dom tar tag i det.

/Tomas