Demokratiutredning - för vem?

Idag berättade EP om den deokratiutredning som görs mellan varje val och som brukar ha som ambition att fördjupa och utveckla demokratin. I alla fall är det detta mål som anges officiellt.

Resultatet brukar bli ett gemensamt förslag för vilka nämnder och styrelser som skall finnas och hur mycket politikernas arvoden skall höjas. För syns skull blir det också något litet förslag ämnat att få bättre delaktighet från allmänheten men detta brukar vara urvattnat och bli till en "fingertutt"....

Bengt Wahlberg skall denna gång vara ordförande och man kan ju hoppas på att en man med hans erfarenhet kan åstadkomma något nytt men det är nog att hoppas på för mycket. De stora partierna brukar dessutom motarbeta alla förslag till utjämning av arvoden och möjlighet att påverka från de små partierna så någon reell förändring lär det inte bli.

Men tanken är ju god....  /Tomas

Fler friskolor = mer konkurrens = bättre utbud & kvalitet

Det verkar som om den borgerliga majoriteten i Enköping vinglar lite då det gäller etablering av fler frislolor i Enköping och då särskilt på gymnasienivå.

Ytterst märkligt och beklagligt eftersom det är viktigt att bryta det kommunala skolmonopolet på gymnasiet i Enköping. Det behövs verkligen fler alternativ om vi skall få ett bättre utbud, bättre resultat och bättre kvalitet. Enköpings gymansier (Westerlundska) ligger enligt skolverket för läsåret 2006/2007 på en 65:e plats från slutet, dvs bara 65 huvudmän har sämre betygsresultat för de elever som fick slutbetyg det året än på Westerlundska. Det finns allstå utrymme för förbättringar i Enköping vad gäller gymnsaieverksamheten och att släppa in fler utbildningsanordnare är en mycket konkret möjlighet för oss.

Svårt då att förstå varför alliansen tvekar, lättare att förstå att (s) och (v) kör med sin vanliga slogan "vi vill inte ha privata företag som gör vinst på skolan..".

Företag som gör vinst är i de flesta fall företag som gör sina kunder(elever) nöjda så att de återkommer år efter år. I ett kommunalt monopol finns ingen större möjlighet att välja och där kan man år efter år leverera undermåliga produkter och ändå inte tappa sina kunder.

Visst finns det dåliga företag också i privat verksamhet men de blir i regel inte långlivade. När offentlig verksamhet bedrivs av privata aktörer gäller det att kommuner etc är bra beställare med tydliga kvalitetskrav. Är man det så är privata entreprenörer en stor möjlighet i alla kommuner, så även i Enköping.

SLÄPP SKOLORNA LOSS!!!

/Tomas