God semester!

Jag vill önska alla läsare av bloggen en riktigt god semester och sommar. Nu blir det hängmatta och bad en tid framöver blandat med lite funderingar över vad som händer i Enköping och världen och varför.

Vi syns i augusti!

/Tomas


Säkra Härjarös framtid

Upplandsstiftelsen tänker ju sälja Härjarö konferens och campinganläggning och ordföranden i styrelsen, Staffan Godberg sade i Ep förra veckan att man hade fått in en del bud man nu funderar över. Man har för avsikt att sälja till någon som vill driva verksamheten med camping osv vidare men har tydligen fått ett något högre och frestande bud från en spekulant som vill driva någon form av "hälsoverksamhet". Staffan sade att styrelsen inte kan kontrollera vilken verksamhet en köpare bedriver men detta är helt fel.  En säljare, i detta fall Upplandsstiftelsen, kan i ett köpeavtal ställa tydliga krav på den fortsatta verksamheten och man kan också villkora detta med en hembudsmöjlighet så att köparen måste erbjuda Upplandsstiftelsen att köpa i de fall man vill sälja vidare.

Upplandsstiftelsen kan också, om man vill ha insyn och kontroll över den fortsatta verksamheten, ställa som villkor att man får en aktie i det nya bolag som skall driva verksamheten och genom ett aktieägaravtal säkerställa att man har kontroll över viktiga beslut som exempelvis verksamhetsinriktning, försäljning etc.

Det är bara den politiska ambitionen som begränsar Upplandsstiftelsen fortsatta inflytande över Härjarös framtid men det är viktigt för hela Trögden att det finns en besöksverksamhet på Härjarö och att inte denna pärla säljs och styckas av till tomter eller liknande.

/Tomas


Framtidsplanerna för Enköpings tätort

EP redovisade idag en del av de synpunkter som kommit in under samrådstiden för den "Fördjupade ööversiktsplanen för Enköpings tätort". Flera av synpunkterna var inlämnade av Fokus Enköping och det är några av synpunkterna som känns särskilt viktigt att politikerna beaktar.

En är att förslaget inte innehåller några riktlinjer för hur byggnationen i centrum skall se ut. Detta har efterlysts i fullmäktige under många år men partierna har enligt uppgift inte lyckats ena sig kring detta. Det sakas alltså riktlinjer för hur höga husen kan vara, färgval, utformning etc. Det är nog inte en för djärv gissning att framförallt centerpartiet inte velat ha någon som helst styrning, Folke Haegermark (c) släppte ju byggandet fritt i staden för några år sedan och centern tycks behandla kulturmiljöerna i staden som om det gällde ekonomibyggnader i industrin eller lantbruket - bara det är billigt och håller regnet ute så får det se ut hur som helst. Den enda tydliga personen i alliansen som talar för kulturmiljöerna är ju Siv Godberg (m) men hon väl som vanligt resten av partiet mot sig.

En annan svag del i planen är viljan att bebygga söderut längs båda sidor av ån och dessutom bygga en broförbindelse mellan Haga och Bredsand. Låt i stället grönområden växla av mellan stad och nybyggnationen och låt Nynäs finnas kvar med hästsportcentrum så kommer känslan av att bo i stan men ändå på landet finnas kvar. Och för allt i världen, skärma inte av infartsleden vattenvägen till Enköping med en bro som förfular, försvårar och skapar extra trafik genom Bredsandsområdet.

Sist men inte minst är det bra att förslaget pekar ut en ny plats för värmeverket utanför staden men fegt att man inte säger rakt ut att det föreslagna avfallseldningsverket inte bör byggas mitt i stan. Mer kurage och mindre politisk prestige hade varit bra.

Slutligen är det mycket i förslaget som är riktigt bra och det känns verkligen som ambitionen har varit att ta ett helhetsgrepp på Enköpings framtid, det är bara lite kvar för att nå ända fram på ett bra sätt.

/Tomas

Lokalpressen uppmärksammar politiska hemsidor och bloggar

Kul att Enköpingsposten har granskat Enköpings politiska hemsidor och bloggar i en artikel idag och särskilt kul att Fokus Enköping fick så förhållandevis bra betyg. Vi har ju inget partistöd på många tusentals kronor som de andra partierna utan får klara oss med medlemsavgifterna.

Särskilt roligt att reportern gillade utseendet på vår hemsida, det är Kristofer som skall ha berömmet för det.

Kul också att det politiska bloggandet uppmärksammades. Här är Magnus Ahlkvist outstanding när det gäller aktivitet på bloggen, vi andra kommer långt efter men det var kul att åtminstone få en andra plats efter Magnus.

Jag tycker att det är bra att pressen granskar den politiska aktiviteten och kommunikationen med väljare och intresserade även mellan valen, det gör att vi får extra motivation att bli bättre och mer aktiva. Mer granskningar och raninglistor tror jag allmänt sett är bra för kvaliteten - det som mäts följs upp och blir utvecklat!

/Tomas