Härjarö till försäljning

Alliansen och Upplandsstiftelsen har bestämt sig för att sälja ut stora delar av Härjarös verksamhet och fastigheter. Det kan man ha många åsikter om men verksamheten har uppenbarligen inte fungerat med den sista arrendatorn så något måste göras.

Argumentet för försäljning är däremot fullständigt uppåt väggarna - man säger att det är för många utomlänsbesökare till verksamheten som bekostas av länets skatteintäkter. I andra fall satsar vi stora pengar på att få hit turister, skulle detta inte gälla för Härjarö?

Vad som är viktigt är att fastigheten inte säljs ut som privatboende. Det skulle innebära att Veckholm och trögden skulle mista de inkomster som alla besökare ändå för med sig till alla besöksmål och affärsidkare i Trögden. Frestelsen är säkert stor för alliansen att sälja till högt pris för avstyckning av strandnära tomter men det får inte hända.

Det är också viktigt att bryggorna med tilhörande parkering mm fortfarande kan utnyttjas för turer till Birka och andra mål i Mälaren.

Det skall bli spännande att se vilken köpare alliansen och Upplandsstiftelsen hittar.

/Tomas

Fega politiker gömmer sig bakom jordbruksministern

Senaste nytt i sopeldningsfrågan är att kommunalrådet Åke Hedén, tillika ordförande i värmeverket, tydligen har förmått sin partikamrat jordbruksminister Eskil Erlandsson, att rycka ut som försvarsadvokat. I Enköpingspostens torsdagsupplaga ägnades nämligen en stor del av bevakningen kring ministerns Enköpingsbesök åt en argumantation kring nyttan av sopeldning i Enköping.

Ministern sade man i hans hemstad Ljungby hade byggt ett sopeldat värmekraftverk under 90-talet och att "värmeverket låg rätt centralt" och att "ingen har klagat på lukt, råttor eller något annat", detta med en tydlig riktning mot den debatt som nu tagit fart på initiativ från Fokus Enköping .

Man kan riktigt föreställa sig hur Åke Hedén, som inte själv vågar/vill/kan delta i debatten, har agerat sufflör till ministern i frågan. Synd bara att inte Åke tagit reda på hur det verkligen ser ut i Ljungby. Värmeverket i Ljungby ligger nämligen för sig själv vid stadens norra utkant och stora trafikled, utan problem med transporter genom staden och drygt 2 kilometer från centrum och Stora Torget i Ljungby.

"Rätt så centralt" i Ljungby var alltså en missvisande beskrivning. Verkets läge, nordost om staden, innebär också att röken oftast blåser bort från centrum eftersom sydvästliga vindar är vanligast. Verket är byggt på 90-talet och man har uppenbarligen noga tänkt igenom hur det skall placeras för att störa Ljungbyborna minimalt.

Tänk om Enköpimngs politiker varit lika långsiktiga och förutseende och lagt verket utanför staden,  då kanske vi inte hade riskerat att få utsläpp från eldning av hela Västmanlands sopor över Enköpings centrum, för att inte tala om alla transporter med sopor som måste ner till hamnen dag ut och dag in.

Beslutet stinker, lika illa som soporna och det faktum att ingen politiker offentligt vågar försvara beslutet.

/Tomas