Jag har bytt blogg

till http://radkvist.blogspot.com/ . Där kommer alla nya inlägg att läggas in så kika gärna där!

Bästa hälsningar Tomas

Några av höstens politiska händelser i Enköping

Hösten har varit händelserik politiskt men jag har försakat att blogga, dags att ta igen den försummelsen en smula.

Beträffande lasarettet så blev det tyvärr som jag förutskickade: beslutet att lägga ner nattakuten togs trots protesterna. M och C skenfäktade och sade sig inet vilja lägga ner men centrens man i landstingsstyrelsen lämnade "walkover" genom att inte gå på det möte där beslutet togs, trots att han var vågmästare. Fegt och ett rent lurendrejeri mot väljarna att säga en sak och göra en annan.

Enköpings skolor har fortfarande dåliga resultat nationellt sett och Johan Örjes försöker få resultaten att se bättre ut genom att räkna in Kunskapsskolans resultat vilket gör att kommunen som helhet då hamnar på rikets genomsnitt. Utan Kunskapsskolan är kommunens skolor fortfarande i den sämsta kvartilen. I matte hjälper det dock inte, där är man ohjälpligt i botten, och det i ett land som redan från början internationellt sett har låga resultat i matte. Mer resurser och nya arbetssätt behövs samt en insikt från ansvariga politiker att läget är prekärt för Enköpings elever i den hårda nationella konkurrensen om högskoleplatserna.

Själv har jag gått tillbaka till Folkpartiet eftersom jag vill tillbaka till politikens beslutsrum där man kan påverka mer direkt än som lobbyist. Sannolikheten att få göra detta tror jag är större som folkpartist än i Fokus Enköping som är lite för få i nuläget. Om det lyckas är däremot skrivet i stjärnorna, partiets ordförande gick ut i Enköpingsposten med diverse påhopp på mig när saken blev känd så vi får väl se vad som händer. Klart är dock att Folkpartiet i Enköping behöver tänka i nya banor. Efter tidningsskriverier om partiet inte uträttat något under mandatperioden men tagit emot mest arvoden av alla partier samt att man nyligen blivit utkastad ur KSAU och kommunstyrelsen är läget allvarligt och något måste göras.

Partiet har fått en del nya medlemmar vilket är mycket välkommet och behövligt så vi får hoppas att den förstärkningen skapar en bra grund för en nytändning.

Med detta sagt är även jag nystartad på bloggen och skall försöka hålla ångan uppe så kom gärna tillbaka på besök då och då!

Gott Nytt År!  /Tomas

Moderaternas skenfäktning om lasarettet

Anna Wiklund (m) skriver i en insändare idag i Enköpingsposten hur viktigt det är att lasarettet får ha kvar akuten på natten. Det är bra att hon gör det. Hon säger vidare moderaterna gick till val på att utveckla lasarettet och att det är bra med den fördjupade utredning som visar på hur detta kan göras.

Hennes partikollega, landstingsrådet Weiman, har i andra inlägg uttryckt sig på ett sätt som är svårt att tolka på annat sätt än att utredningen bara är ett spel för gallerierna och att förslaget skall genomföras som det var tänkt från början.

Man måste återigen ställa sig frågan - Vad håller de på med i moderaterna (och centern, kd och fp för den delen). Vitsen med att rösta på de stora traditionella partierna är ju att de kan samarbeta över gränserna utifrån en gemensam ideologi.

Risken är att Erik och Anna håller på med en skenfäktning som syftar till att Anna skall kunna säga efteråt, när akuten är stängd på natten och IVA är nerlagd, att hon "kämpade för lasarettet".

Ett enklare och mer effektivt sätt är att genom moderaternas länsförbunds styrelse se till att frågan läggs ner.

/Tomas

Okunniga eller lata styrelseledamöter?

KAn inte låta bli att reflektera över Vanja Lundby Wedins uttalande om att hon var "lurad" och inte visste att avsättni ngar till pensionen för tidigare VD:n på AMF var 770 000 kr i månaden. Det var ju bara att läsa innantill i årsredovisningen. Samma gäller för den tidigare riksbankschefen Urban Bäckström som också hävdar att han inget visste.

Antingen så brydde dom sig inte tillräckligt för att kontrollera, eller så var dom så fartblinda att de tyckte att nivån var OK. Ett annat alternativ finns också förtås, att de inte förstod vad de hade beslutat om men med den ekonomiska kompetensen som finns i styrelsen så är det ganska otroligt.

Jag minns mitt första budgetmöte i tekniska nämnden. Luntan med budgeten, driftbudget för 2001 och 10-års investeringsbudget,  avhandlades på 5 minuter. Inga frågor ställdesoch jag förstod att de flesta ledamöter inte hade läst eller förstått särskilt mycket av den tjocka luntan med siffror och överlät detaljerna till förvaltningschefen och ordföranden. På samma möte skulle utformningen av en busskur på väg 55 behandlas och detta tog 50 minuter (färg, taklutning, placering, kostnad osv)

Man fördjupar sig mest i det som man förstår och kan förhålla sig till. Vilka busskurer har AMF's styrelse diskuterat under de gånga åren...?    /Tomas

Behåll VA-verket i kommunens regi

Det pågår en diskussion om huruvida VA-verket skall drivas i privat regi eller ej eftersom det finns en sk utmaning från en privat entreprenör att kunna driva verket billigare.

I de flesta fall är jag för att driva kommunala verksamheter i privat regi. Det kan gälla snöröjning, skolkök och andra kök, gatuunderhåll, transporter och även skolor förstås. Dels för att  kvalitén i de allra flesta fall blir bättre i privat regi eftersom moroten att göra kunden öjd är så mycket starkare än i offentlig verksamhet men också för att det blir många fler typer av verksamhet att välja på. Kunskapsskolan har exempelvis medfört en generell uppryckning av kommunens grundskolor när konkurrensen blev tydlig.

Däremot är jag helt emot att sätta delar av kommunens infrastruktur i händerna på ett privat företag som får en monopolsituation i Enköping. Monopol är alltid av ondo, även när komunen har monopol men det är bättre än ett privat monopol. Kommunen måste äga och driva sitt vatten- och avloppsnät så att vi som skattebetalare kan få insyn i verksamheten och kunna styra den politiskt.

/Tomas

Akut dysfunktionella allians-partier

Det är märkligt hur de gampa traditionella partierna agerar i frågan om nattstängning av akuten på lsasrettet i Enköping. Representanter för M, Fp, Kd och C har i en debattartikel framhållit hur bra konsultförslaget är att nattstänga akuten och göra om IVA till ÖVA.

Samtidigt har deras partikamrater i kommunfullmäktige på att driva en kampanj om hur dåligt förslaget är? I några fall är det ju samma personer som sitter i landstinget och kommunen (Fp och Kd), i andra fall är det erfarna politiker som tydligen inte pratar med sina partikamrater?

Det är inte bara en sällsynt brist på kompetens och samarbetsförmåga som visar sig hos de traditionella partierna i alliansen, det är ett stor svek mot alla de väljare som av trygghetsskäl väjer de stora etablerade partierna för man tror att de har en fungerande organisation. Vilket det visar sig i denna fråga att man inte har.

Vad håller de på med, vet inte den ena handen vad den andra gör? Vad innebär detta för lasarettets framtid?

En röst på Fokus Enköping i nästa val är en röst på ett parti som inet är större än att man kan hantera sitt uppdrag och är fokuserade på Enköpings kommuns behov - dock självklart med en bra koll på vad omvärlden behöver och hur den påverkar.  /Tomas

Klart att akuten och IVA måste vara kvar i Enköping

Jag har läst den märkligt hemliga konsultrapporten som ligger till grund för förslaget att stänga akuten på Enköpings lasarett på natten samt lägga ner IVA och den har ett öppet syfte - att sänka landstingets kostnader med 300 miljoner kronor och att göra det utifrån ett "koncernperspektiv". Det innebär i korthet att man vill specialisera verksamheterna så att dessa "effektivt kan överföra tjänsterna till patienterna". Med patienter avses då alla patienter inom Uppsala Läns Landsting, alltså inte i första hand Enköpingsborna.

Det är många märkliga turer i denna fråga - dels att rapporten var hemlig tills två dagar före beslut i landstingsstyrelsen, dels att de borgerliga representanterna från Enköping ställer sig bakom att lägga ner akuten och dels att kommunalrådet Wiklund hävdar att hon inte kände till förslaget i förväg. Nu har tydligen också centern listor ute på stan att skriva under till stöd för akuten trots att det var deras egen partikollega som ställde sig bakom rapporten - vad håller de etablerade partierna på med för slags spel egentligen?

Det är ju självklart att vi skall ha kvar akuten på natten och IVA i Enköping så att vi kan känna oss trygga även i fortsättningen och att staden förblir attraktiv för inflyttande. Efektivisering i all ära med tillkortakommanden på Akademiska sjukhuset sklall inte gå ut över Enköpingsborna.

Jag och Fokus Enköping kommer att ta strid för akuten!

/Tomas


Centerpartister okritiska regionförespråkare

Idag i Enköpingsposten framhåller Solveig Zander och Minoka Hallgren (C) vilket stort framsteg det är för den klassiska centerpolitiken att regeringen beslutat sig för att permanenta regionförsöken och sagt ok till att skapa fler storregioner.

De skriver att makten flyttas närmare människorna och att möjligheterna att utkräva ansvar från politikerna blir tydligare samt at regionbildningen kommer att kunna ta vara på den regionala tillväxtkraften så att det ger bättre tillväxt.

Det är bara att konstatera att Solveig och Monica fastnat i centerpartistisk snömosretorik som inte har någon större verklighetsförankring. I själva verket, vilket också är tydligt i exempelvis Västra götaland, så flyttas makten längre från medborgarna när stora regioner bildas. Varför skulle annars centerpartistiska Halland och Gotland välja att avstå från att vara med i storregioner? 

Det säga att en starkt bidragande orsak till att dinosaurierna dog ut var att de blev för stora för sin samtid. Huvudet kom för långt från marken och födan, dvs verkligheten och detsamma kan sägas om stora organisationer som regioner. Dessa blir ineffektiva, skapar en stor intern byråkrati och försvårar samverkan mellan de olika delarna i organisationen. 

Det argument som ofta förs fram som skäl för större regioner är att den högspecialiserade vården behöver mer resurser och bättre samordning samt att stora infrastrukturprojekt bättre kan lobbas för och administreras i större regioner.

Dessa argument håller inte som skäl för att riva upp Axel Oxenstiernas länsindelning. Titta bara på Halland och Gotland - dessa län har sedan länge insett att vägen till framgång är att samverka med sina grannar men utan att gå in i en gemensam organisation där man själv och de medborgare man representerar kommer att förminskas och ständigt hamna på undantag. Alla fördelar som en regional organisation uppnår kan man i stället uppnå genom samarbetsavtal - utan att behöva dras med de stora organisationernas nackdelar.

Så Solveig och Monica - försök se igenom snömoset och tänk om.

/Tomas

Kommunledningen backar om byggnation i Nederby

Enligt EP idag så lägger kommunen planerna på att bygga ett strandnära område i Nederby (Vallby) på is. Det innebär inte att man som Lindeman verkligen lågger husen på isen (nedre tomtebrölet...) utan att man enligt Åke Hedén insett att det finns bättre ställen att bygga på.

Det är bara att gratulera kommunledningen till insikten. Förra gången detta var på tapeten stoppade undertecknad, till några tjänstemäns förtret, planerna på byggnation (2004). I våras, när det var på gång igen, skrev jag och Fokus Enköping en debattartikel om "Strandnära direktörer" apropå att byggnadsnämndens ordförande tyckte att det var bra att bygga strandnära för att locka höginkomsttagare till kommunen och att kommunens marknadschef sagt att "flera rikak direktörer ville bo strandnära i Nederby". Jag och Fokus Enköping är helt emot ett ogenomtänkt exploaterande av kommunens strandnära områden, särskilt eftersom man ju just nu håller på att bygga sjönära i Bredsand och Storskogen. 

Det är tillfredsställande att se att vår lobbying får effekt och att kommunledningen drar tillbaka förslaget om byggnation i Nederby.

/Tomas

Ännu mer portaler gör att bloggen syns mer

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/bloggar.se" rel="tag">bloggar.se</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bloggosf%E4ren" rel="tag">bloggosfären</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svenska+bloggportaler" rel="tag">svenska bloggportaler</a>, <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a>

Och detta har jag försökt åstadkomma genom att enligt instruktion skriva in ovanstående. För läsare av bloggen rekommenderas att bortse från detta kryptiska meddelande

Nu är jag med på bloggkartan.se

Jag har placerat min blogg i <a href="http://bloggkartan.se/registrera/5152/enkoeping">Enköping</a> på <a href="http://bloggkartan.se">bloggkartan.se</a>!

Valfrihet i vården i Enköping

Nu har tydligen Uppsala Läns Landsting bestämt sig för att införa den nya möjligheten att öka valfriheten genom LOV-lagen som gäller från 1:a januari i år. Det är bra för oss medborgare. Det innebär att vårdcentraler kan etablera sig fritt i länet efter att ha uppfyllt vissa krav. Möjligheten att välja husläkare kommer då att bli större än idag och utbudet av andra vård- och hälsotjänster lär öka ganska rejält.

Nu väntar vi bara på att Enköpings kommun också bestämmer sig för att öppna för fri konkurrens för hemtjänsten och särskilda boende mfl så att vi får en stimulans för småföretagandet i Enköping och mer valmöjligheter även för de äldre i kommunen.

/Tomas

Kulturnämnden i Enköping trampar snett

Nu har tydligen diskussionen om Kulturnämnden och Siv Godbergs övertramp senast lagt sig men den borde diskuteras lite till. Saken rörde det faktum att Kulturnämndens arbetsutskott, när de inte gillade den kandidat till bibliotekschef som förvaltningschefen förordade, drog in delegationen och tog själva beslutet över huvudet på förvaltningschefen. Siv Godberg motiverade detta med att "biblioteket är politiskt intressant"...

Så får man bara inte göra som styrelse/nämndledamot och en ordförande borde veta bättre. Förvaltningschefen måste ha ansvaret att anställa sina underchefer för att skapa en ledningsgrupp som han/hon tror på, annars kan det bara bli fel. Vem vill vara chef när styrelsen fattar besluten åt en? Om styrelsen inte har förtroende nog för förvaltningschefens förmåga att leda och rektytera så borde man byta ut chefen, inte ta besluten åt honom/henne.

Siv Godberg är ju känd för att styra sin nämnd och förvaltning med hårda nypor efter eget huvud men detta var ett övertramp som överträffar det mesta. Man kan inte låta bli att undra vad som ligger bakom och det faktum att den nya bibliotekschefen är den tidigare förvaltningschefen är en faktor som är intressant. Kanske är manövern ett sätt att tvinga bort den nuvarande förvaltningschefen och återställa den tidigare ordningen?

Att den tillträdande bibliotekschefen har en mycket nära relation med en tidigare ledande socialdemokrat i kommunen är också besvärande. Detta faktum i sig borde fått Siv Godberg och hennes arbetsutskott att avhålla sig från att köra över förvaltningschefen.

/Tomas

Mer styrning av och i skolan behövs

En för skolan viktig fråga som inte diskuteras så ofta av lärare  är hur man får skolan som organisation att fungera och hur den kan utvecklas och kvalitetssäkras.

Den bild man får av grundskolan nationellt är att lärarna vill ha full frihet att arbeta som man vill i sina klassrum, helst utan för stor påverkan utifrån av föräldrar, lärarkollegor eller rektor. Man vill också helst vara klasslärare och inte ämneslärare vilket gör att goda pedagoger reserveras för fåtalet elever.

Det innebär också att verksamhetsutveckling är svår att bedriva och nya arbetsformer som innebär att man måste dela med sig, och ta till sig, av ny kunskap upplevs som besvärliga och kanske som hot mot den trygga lärarvardagen.


I dagens DN beskrivs hur skolan Nya Elementar arbetar med stor öppenhet, små "ledningsgrupper" med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor och hur detta bidrar till att bryta upp gränser i skolan och ge goda kunskapsresultat.
 Rektorn Lars Gustavsson fick pris som "Årets unga chef" på kompetensgalan 2007 och menar, till skillnad från många lärare i debatten, att kvalitetsarbete och verksamhetsplanering måste få ta tid.

Skolans organisation och arbetssätt upplevs av många skolledare, lärare, föräldrar och andra som ålderdomlig och hierarkisk, kanske är Nya Elementar ett gott exempel att ta efter?

/Tomas


Bra att Reinfelt kör över Kd i äktenskapsfrågan

Vi var nog många som upplevde att det var fel att miljöpartiet, med sina få mandat i riksdagen tidigare, kunde ha så stort inflytande i viktiga frågor under den socialdemokratiska perioden. Visst är det spelreglerna om man vill hålla ihop en regering, att lyckas balansera de enskilda intressena mot den gemensamma ambitionen att åstadkomma något och att bli omvalda.

När det kommer till viktiga ideologiska frågor där skillnaderna är stor mellan partierna så är det inte sällan omöjligt att hålla samman en "regeringslinje" utan varje parti måste få uttrycka sin ideologi i form av förslag och beslut. Därför var det i frågan om samkönade äktenskap viktigt att kristdemokraterna inte fick blockera en sådan lagändring och Reinfelt, Maud och Jan gör därför helt rätt när de tar frågan till riksdagen  i stället. Där finns det ju en majoritet för en positiv behandling och majoritet för ett ja till att homosexuella skall få gifta sig. Det är förstås det enda alternativet i ett jämställt och medkännande samhälle och det är bra att kristdemokraterna inte längre kan blockera frågan i regeringen.

Det är inte så ofta som en allians väljer att göra så här för det finns ju risken att alliansen spricker om Kd tycker att frågan är så viktig att man lämnar alliansen. En parallell i Enköping är faktiskt Stadshotellsfrågan där man tidigt sade att "det var OK att rösta utanför allianser och partier" och frågan var helt öppen ända fram till fullmäktiges möten. Resultatet är ju känt men samtidigt osäkert - vi vet inte vad som händer. Så lär det inte bli i äktenskapsfrågan (med reservation för hur vigselförättarna kommer att agera).

/Tomas

Tack och lov att det blev Obama - och vilken stämning det blev sen..

Följe en del av valvakan i tisdags och vaknade sedan upp till Obamas seger. Det är lite svårt att förstå systemet med elektorsröster kontra den procentuella andelen röstande men ser man bara till elektorsrösterna så var det en jätteseger med två tredjedelars övervikt fört Obama. En fantastisk kampanj, tydliga budskap levererade på ett förtroendeingivande och visionärt sätt och en genomtänkt sätt att bearbeta väljarna även via internet lade tydligen grunden för segern.

Obamas personlighet och sätt att framföra sitt budskap är nog det viktigaste och segertalet var helt fantastiskt. Jag lyssnade på detta på CNN på morgonen och förmodligen har man sett för många amerikanska filmer men det gick inte att hålla tårarna borta - så inspirerande var talet att man kände att man var med om något alldeles unikt och viktigt för hela klotet.

Det är ju också en aspekt av vår globaliserade värld - att vi kan känna oss så påverkade av en persons ord, i realtid, på en annan plats på jorden.

Det är bara att gratulera Obama, amerikanerna och oss alla till valresultatet. Nu återstår bara resten....

/Tomas

Nu är det nära för Obama

..och jag kommer att följa kvällens val med stor spänning. Vill inte tänka på vad som händer med världen om han inte vinner men det ser ju onekligen lovande ut.  Nu är det bara att hålla tummarna... /Tomas

Måtte det bli Obama - för världsfredens skull

Valet i USA närmar sig ett avgörande och det verkar som att Obama kan vinna valet för demokraterna. Något annat vore en katastrof.

Det tyckte jag för 8 år och fyra år sedan också och George Bush har tyvärr också varit en ren katastrof för USA och världen som helhet. Irakkriget, där USA har gjort kidnappning, tortyr, stöld av naturresurser och krig som intäktskälla för privata företag legitimt för världens diktatorer genom sitt agerande.

Alla  småpåvar och diktatorer som vill göra sig av med oliktänkande kan nu, likt USA i Guantanamo, kalla dessa för terrorister eller "illegal combattants" och kasta dessa i fängelse på obestämt tid utan rättegång. Lite lagom tortyr till husbehov har man också rättfärdigat liksom en total ohörsamhet till FN och andra organ som försöker skapa fred och välstånd.

Usa under Bush har gjort värden till en osäker plats där kortsiktiga vinst- och hämnintressen får styra över långsiktig hållbar utveckling. McCain, som kommer att vara beoende av samma bidragsgivare som Bush kommer att i stora drag fortsätta på den linjen.

Obama å andra sidan ger världen ett nytt hopp om att USA kan återta sin roll som stabilisator och förebild.

Jag kan rekommendera Obamas bok "Audacity of hope", den ger en tydlig bild av Obama som politiker och en intressant insyn i USA´s politiska system.

Let´s hope!

/Tomas

Westerlundskas lärare har en märklig självbild

Ett antal lärare på Westerlundska Gymnasiet har i en insändare i EP sagt, apropå den blivande konkurrensen från Kunskapsgymnasiet, att "Kompetensen hos Westerlundskas lärare är vida överlägsen något som Kunskapsgymnasiet troligen skulle kunna erbjuda".

Det är ett beklämmande uttalande från en lärargrupp som borde veta bättre.
- Veta bättre eftersom Kunskapsgymnasiet ännu inte finns och de inte vet vilka lärare som kommer att anställas på skolan.
- Veta bättre eftersom man borde veta att kompetens inte bara sitter i den formella utbildningen man har utan även i hur det pedagogiska arbetssättet fungerar och hur förhållningssättet till eleverna är. Det har Kunskapsskolan i Enköping redan visat att man är bättre på än kommunens skolor genom att man är 10:e bästa skola i Sverige. Att Westerlundskas NV-program har ett antal doktorerade lärare säger i sig inget om förmågan att förmedla kunskap, bara att de själva kunnat tillägna sig kunskap.
- Veta bättre eftersom det tyder på en oerhörd arrogans att uttrycka sig om någon annans kunskapsnivå på det sätt som man gjorde i insändaren.

Att man sedan på alla sätt motsätter sig ett samarbete med Kunskapsgymnasiet i form av lokaler eller annat förstärker bara intrycket av att man vill försvara sin monopolställning och är rädd för att bli jämförd med andra.

I slutet på insändaren säger lärarna att det är "ideologiska skäl att tillstyrka Kunskapsgymnasiets etablering", "ideologiska skäl att privatisera verksamheten" och har synpunkter på "profitintresset som drivkraft i samhällsutvecklingen".

Det verkar onekligen som om lärarnas motstånd är ideologiskt mer än något annat och det är tveksamt om lärare som representanter för en kommunal skola skall agera politiskt. Dessutom är sättet man gör det på osnyggt.

Jag trodde att den analytiska förmågan på Westerlundska låg på en högre nivå än så.

/Tomas

Demokratiutredning - för vem?

Idag berättade EP om den deokratiutredning som görs mellan varje val och som brukar ha som ambition att fördjupa och utveckla demokratin. I alla fall är det detta mål som anges officiellt.

Resultatet brukar bli ett gemensamt förslag för vilka nämnder och styrelser som skall finnas och hur mycket politikernas arvoden skall höjas. För syns skull blir det också något litet förslag ämnat att få bättre delaktighet från allmänheten men detta brukar vara urvattnat och bli till en "fingertutt"....

Bengt Wahlberg skall denna gång vara ordförande och man kan ju hoppas på att en man med hans erfarenhet kan åstadkomma något nytt men det är nog att hoppas på för mycket. De stora partierna brukar dessutom motarbeta alla förslag till utjämning av arvoden och möjlighet att påverka från de små partierna så någon reell förändring lär det inte bli.

Men tanken är ju god....  /Tomas

Tidigare inlägg