Måtte det bli Obama - för världsfredens skull

Valet i USA närmar sig ett avgörande och det verkar som att Obama kan vinna valet för demokraterna. Något annat vore en katastrof.

Det tyckte jag för 8 år och fyra år sedan också och George Bush har tyvärr också varit en ren katastrof för USA och världen som helhet. Irakkriget, där USA har gjort kidnappning, tortyr, stöld av naturresurser och krig som intäktskälla för privata företag legitimt för världens diktatorer genom sitt agerande.

Alla  småpåvar och diktatorer som vill göra sig av med oliktänkande kan nu, likt USA i Guantanamo, kalla dessa för terrorister eller "illegal combattants" och kasta dessa i fängelse på obestämt tid utan rättegång. Lite lagom tortyr till husbehov har man också rättfärdigat liksom en total ohörsamhet till FN och andra organ som försöker skapa fred och välstånd.

Usa under Bush har gjort värden till en osäker plats där kortsiktiga vinst- och hämnintressen får styra över långsiktig hållbar utveckling. McCain, som kommer att vara beoende av samma bidragsgivare som Bush kommer att i stora drag fortsätta på den linjen.

Obama å andra sidan ger världen ett nytt hopp om att USA kan återta sin roll som stabilisator och förebild.

Jag kan rekommendera Obamas bok "Audacity of hope", den ger en tydlig bild av Obama som politiker och en intressant insyn i USA´s politiska system.

Let´s hope!

/Tomas

Westerlundskas lärare har en märklig självbild

Ett antal lärare på Westerlundska Gymnasiet har i en insändare i EP sagt, apropå den blivande konkurrensen från Kunskapsgymnasiet, att "Kompetensen hos Westerlundskas lärare är vida överlägsen något som Kunskapsgymnasiet troligen skulle kunna erbjuda".

Det är ett beklämmande uttalande från en lärargrupp som borde veta bättre.
- Veta bättre eftersom Kunskapsgymnasiet ännu inte finns och de inte vet vilka lärare som kommer att anställas på skolan.
- Veta bättre eftersom man borde veta att kompetens inte bara sitter i den formella utbildningen man har utan även i hur det pedagogiska arbetssättet fungerar och hur förhållningssättet till eleverna är. Det har Kunskapsskolan i Enköping redan visat att man är bättre på än kommunens skolor genom att man är 10:e bästa skola i Sverige. Att Westerlundskas NV-program har ett antal doktorerade lärare säger i sig inget om förmågan att förmedla kunskap, bara att de själva kunnat tillägna sig kunskap.
- Veta bättre eftersom det tyder på en oerhörd arrogans att uttrycka sig om någon annans kunskapsnivå på det sätt som man gjorde i insändaren.

Att man sedan på alla sätt motsätter sig ett samarbete med Kunskapsgymnasiet i form av lokaler eller annat förstärker bara intrycket av att man vill försvara sin monopolställning och är rädd för att bli jämförd med andra.

I slutet på insändaren säger lärarna att det är "ideologiska skäl att tillstyrka Kunskapsgymnasiets etablering", "ideologiska skäl att privatisera verksamheten" och har synpunkter på "profitintresset som drivkraft i samhällsutvecklingen".

Det verkar onekligen som om lärarnas motstånd är ideologiskt mer än något annat och det är tveksamt om lärare som representanter för en kommunal skola skall agera politiskt. Dessutom är sättet man gör det på osnyggt.

Jag trodde att den analytiska förmågan på Westerlundska låg på en högre nivå än så.

/Tomas