Några av höstens politiska händelser i Enköping

Hösten har varit händelserik politiskt men jag har försakat att blogga, dags att ta igen den försummelsen en smula.

Beträffande lasarettet så blev det tyvärr som jag förutskickade: beslutet att lägga ner nattakuten togs trots protesterna. M och C skenfäktade och sade sig inet vilja lägga ner men centrens man i landstingsstyrelsen lämnade "walkover" genom att inte gå på det möte där beslutet togs, trots att han var vågmästare. Fegt och ett rent lurendrejeri mot väljarna att säga en sak och göra en annan.

Enköpings skolor har fortfarande dåliga resultat nationellt sett och Johan Örjes försöker få resultaten att se bättre ut genom att räkna in Kunskapsskolans resultat vilket gör att kommunen som helhet då hamnar på rikets genomsnitt. Utan Kunskapsskolan är kommunens skolor fortfarande i den sämsta kvartilen. I matte hjälper det dock inte, där är man ohjälpligt i botten, och det i ett land som redan från början internationellt sett har låga resultat i matte. Mer resurser och nya arbetssätt behövs samt en insikt från ansvariga politiker att läget är prekärt för Enköpings elever i den hårda nationella konkurrensen om högskoleplatserna.

Själv har jag gått tillbaka till Folkpartiet eftersom jag vill tillbaka till politikens beslutsrum där man kan påverka mer direkt än som lobbyist. Sannolikheten att få göra detta tror jag är större som folkpartist än i Fokus Enköping som är lite för få i nuläget. Om det lyckas är däremot skrivet i stjärnorna, partiets ordförande gick ut i Enköpingsposten med diverse påhopp på mig när saken blev känd så vi får väl se vad som händer. Klart är dock att Folkpartiet i Enköping behöver tänka i nya banor. Efter tidningsskriverier om partiet inte uträttat något under mandatperioden men tagit emot mest arvoden av alla partier samt att man nyligen blivit utkastad ur KSAU och kommunstyrelsen är läget allvarligt och något måste göras.

Partiet har fått en del nya medlemmar vilket är mycket välkommet och behövligt så vi får hoppas att den förstärkningen skapar en bra grund för en nytändning.

Med detta sagt är även jag nystartad på bloggen och skall försöka hålla ångan uppe så kom gärna tillbaka på besök då och då!

Gott Nytt År!  /Tomas