Modiga och självkritiska politiker

Ingun Sandström (s) har i Enköpingsposten apropå sopeldningsfrågan diskuterat hur den politiska beslutsprocessen egetligen fungerar och har synpunkter på detta. Det är modigt av Ingun och hennes beskrivning av hur politiken fungerar är riktig. Ingun pekar på en del viktiga brister i den politiska beslutsprocessen, exempelvis att det egentliga besluten fattas långt innan ett ärende kommer till kommunstyrelse och fullmäktige.

Hon glömmer dock att nämna partipiskan som gör att många politiker inte vågar säga sin egentliga mening och därmed bidrar till att illa genomtänkta beslut tas. Ingun skriver särskilt i sin insändare att det är svårt för politiker att fatta beslut i tekniska frågor eftersom alla inte har samma information. Hon vill därför att opinionsbildare tidigt drar igån en debatt för att politikerna skall kunna fatta bra beslut. Som förtroendevald politiker har man sina väljares förtroende att sätta sig in i frågorna och fatta väl genomtänkta beslut å deras vägnar. Om nya fakta kommer fram så innebär förtroendet också att man skall ha modet att våga ifrågasätta sitt tidigare beslut och våga fatta ett nytt beslut.

Detta kräver att man kan, vågar och vill analysera komplexa frågor och frågan om våra folkvalda verkligen har denna förmåga? Eller om partipiskan gör att de som har förmågan låter bli att utnyttja den? I Håbo kommun har det tydligen funnits en diskussion om att partierna inför valet skulle publicera sina politikers CV eller meritförteckningar så att väljarna skall få mer kunskap om vad politikerna har för erfarenheter, utbildning och vad de har åstadkommit.

Det verkar tyvärr som om de flesta politiker i Håbo inte tycker att detta är en bra idé. Man säger att "det är viktigare vad man vill politiskt än vad man har gjort tidigare". Jag håller inte med om detta, det är alldeles för många i politiken som sitter där för att de inte förmår hävda sig någon annanstans. Om väljarna fick veta mer om varje kandidat kanske urvalet skulle bli bättre, det kanske också skulle vara mer attraktivt att vara politiker vilket inte vore en nackdel i sammanhanget.

Med kunnigare politiker skulle det bli färre tokiga beslut, som exempelvis sopeldning i Enköpings centrum.

/Tomas