Borgerlighetens hårda hjärta

Läste i EP idag att den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen hade sänkt antalet flyktingar som kommunen skall ta emot från de 50 st som socialförvaltningens tjänstemän föreslagit till 35 st. Integrationsverket önskar att Enköping skall ta emot 107 och förra året tog vi emot 69 flyktingar och gick 800.000 kr i vinst på detta enligt EP.

Man kan bara skämmas över de borgerliga politikerna när man nu är så uppenbart defensiva. Det pågår ett krig i Irak där människor sprängs i luften varje dag och kommunalrådet Åke Hedén säger att vi inte kan ta emot fler än 35 "på ett bra sätt". !?

Allt är väl bättre än att vara civil i ett krig som inte verkar få ett slut och där människor får sätta livet till varje dag. I trygga Enköping borde vi kunna bättre om vi menar allvar med att det "nära mellan människorna" i Sveriges närmaste stad.

Det minsta är att ta emot de 50 flyktingar som sicialförvaltningen menar att man klarar men vi borde anstränga oss ännu mer. Människor lider och vi har en moralisk skyldighet att hjälpa till.

Har Enköpings borgerliga majoritet ett hjärta eller har det ersatts av en defekt räknemaskin?

/Tomas

Ett slag förlorat men inte kriget...?

I tisdags beslutade så fullmäktige med rösterna 32 mot 19 att Stadshotellet skall få rivas. Eller för att vara korrekt - man beslutade att en ny detaljplan som tillåter rivning skall få tas fram.

Jag bevakade debatten på nätet i direktsändning och det var en intensiv och stundtals rörig debatt. Stadhotellsbevararna kämpade bra men lyckades inte svänga majoriteten. De som hade ändrat sig sedan omröstningen 2004 ( och de som tillkommit) hävdar i stor utsträckning att det är stämningshotet som avgjort. PEAB har ju hoat att stämma kommunen om man inte får riva.

Jag lyssnade på SKL's chefsjurist veckan före fullmäktige och enligt honom finns det inget som säger att PEAB skule vinna en sådan stämning. Det är lika troligt att kommunen vinner och i alla händelser är de belopp som nämnts orealistiska. De fullmäktigeledamöter som skrämts till att ändra sig har alltså gjort det grundat på ett hot med mycket liten substans, ett hot enligt min mening snarare borde få fullmäktigeledamöterna att säga: Stopp - vi har en demokratisk process som vi inte låter påverkas av hot från byggföretag i monopolställning.

Till råga på eländet i tisdags så röstade fullmäktiges "rivningsledamöter" ner ett kompromissförslag från Rolf Jönsson (s) om att PEAB skulle åläggas att bevara hotellets fasad intakt åtminstone. Mpnga fullmäktigeledamöter, även från centern, har hävdat att fasaden är det viktiga för miljön vid torget men nu röstade man ner ett sådant förslag?

Jag tror inte att man riktigt visste vad man gjorde tyvärr. I stridens hetta var det viktigare att hålla partilinjen än att tänka på vad man faktiskt röstade om. JAg har sett det tidigare i fullmäktige och det är en demokratisk brist som lätt kan åtgärdas genom att man ajounerar sig före ett beslut och tänker igenom alternativen. Nu får partipiskan ersätta det sunda förnuftet och det vinner ingen på, särskilt inte Enköpingsborna.

Hotellfrågan går nu vidare, ett förslag skall tas fram och vissa säger att det kommer att ta ett helt år innan det finns framme. Jag misstänker att PEAB tillsammans med centerpartiet och byggnadsnämnden kommer att se till att det går avsevärt fortare - rent av i rekordfart. Vi får väl se, men under tiden får kampen för ett bevarande gå vidare och RIS-gruppens arbete är bara att applådera och understödja.

/Tomas

Månförmörkelse i Enköping

..och förstås i hela landet men jag tänker egentligen närmast på den politiska förmörkelsen i Enköping. Det verkar som om de i fullmäktige som vill riva Stadshotellet nu tänker tvinga fram ärendet igen på nästa fullmäktige utan att svara på de frågor som Siv Godberg med flera ställde som orsak till återremissen i ärendet senast.

För mig som tidigare varit politker i kommunen, som tror på att den politiska processen måste få ta tid och som vill bevara Stadshotellet så känns det tungt. Jag känner inte att kommunens politiker hanterar sin viktiga uppgift på ett ansvarsfullt sätt när detta händer. Låt mig ge några exempel på vad som (från mitt perspektiv) politiskt har hänt i denna fråga under åren:

-          Kommunens politiker underlåter att underhålla Stadshotellet när man äger det.-          Kommunens politiker säljer ett kulturminne utan att säkerställa att den Q-märkning man beslutat om verkligen är tillräcklig.-          Centerns och Moderaternas kommunalråd, våra mest inflytelserika politiker, underlåter att skriftligt säkerställa att det löfte som PEAB ger att rädda hotellet när man billigt får köpa PRO-huset, verkligen håller.-          Centerpartiet tillåts i Byggnadsnämnden blockera att PEAB vid vite anmodas att renovera det hotell man lovat att renovera. -          Majoritetens partier bortser fullständigt från Kulturnämndens gemensamma inställning  i frågan (och många andra kulturbyggnadsfrågor), alltså den nämnd som är satt att bevaka att Enköpings kulturmiljöer hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att på detta sätt omyndigförklara nämnden och dess ledamöter (som man själv tillsatt) underkänner man sitt eget omdöme och sätter enligt min mening hela det politiska systemet i obalans.-          Många av fullmäktiges ledamöter vill inte höra eller förstår inte de argument för bevarande som framförs från Länsstyrelse, Riksantikvarier eller andra kulturvårdande instanser.-          Den nya majoriteten efter valet väljer att helt bortse från fullmäktiges tidigare beslut om bevarande och tar upp frågan på nytt i syfte att riva hotellet och därmed tillmötesgå det företag som gör miljardvinster, som i praktiken har monopol på offentlig byggnation i Enköping och som inte drar sig för att stämma sin lokalt största kund.-          Centerpartiet väljer sedan vid omröstningen att stänga ute sin riksdagskvinna, och tidigare ordförande i fullmäktige, från att i fullmäktige rösta för ett bevarande.-          Majoriteten väljer att inte ge de frågeställningar som var skäl till återremissen tillräckligt med tid för att bli ordentligt utredda.

-          Många av fullmäktiges politiker låter sig skrämmas av stämningshot på mycket osäker grund från PEAB , en stämning vars timing känns mycket välregisserad.

Vad säger detta om den politiska förmågan i kommunen och vad säger det om förmågan att hantera ansvaret för våra gemensamma kulturmiljöer?  Det tål att fundera på.....

/Tomas