Centerpartister okritiska regionförespråkare

Idag i Enköpingsposten framhåller Solveig Zander och Minoka Hallgren (C) vilket stort framsteg det är för den klassiska centerpolitiken att regeringen beslutat sig för att permanenta regionförsöken och sagt ok till att skapa fler storregioner.

De skriver att makten flyttas närmare människorna och att möjligheterna att utkräva ansvar från politikerna blir tydligare samt at regionbildningen kommer att kunna ta vara på den regionala tillväxtkraften så att det ger bättre tillväxt.

Det är bara att konstatera att Solveig och Monica fastnat i centerpartistisk snömosretorik som inte har någon större verklighetsförankring. I själva verket, vilket också är tydligt i exempelvis Västra götaland, så flyttas makten längre från medborgarna när stora regioner bildas. Varför skulle annars centerpartistiska Halland och Gotland välja att avstå från att vara med i storregioner? 

Det säga att en starkt bidragande orsak till att dinosaurierna dog ut var att de blev för stora för sin samtid. Huvudet kom för långt från marken och födan, dvs verkligheten och detsamma kan sägas om stora organisationer som regioner. Dessa blir ineffektiva, skapar en stor intern byråkrati och försvårar samverkan mellan de olika delarna i organisationen. 

Det argument som ofta förs fram som skäl för större regioner är att den högspecialiserade vården behöver mer resurser och bättre samordning samt att stora infrastrukturprojekt bättre kan lobbas för och administreras i större regioner.

Dessa argument håller inte som skäl för att riva upp Axel Oxenstiernas länsindelning. Titta bara på Halland och Gotland - dessa län har sedan länge insett att vägen till framgång är att samverka med sina grannar men utan att gå in i en gemensam organisation där man själv och de medborgare man representerar kommer att förminskas och ständigt hamna på undantag. Alla fördelar som en regional organisation uppnår kan man i stället uppnå genom samarbetsavtal - utan att behöva dras med de stora organisationernas nackdelar.

Så Solveig och Monica - försök se igenom snömoset och tänk om.

/Tomas