Trägen vinner

I måndags svarade nämndens ordförande, Johan Örjes (c) på debattsidan att skolan nu sätter igång ett rejält uppföljningsprogram samt att skolchefen på nästa sammanträde skall föreslå åtgärder för att förbättra resultaten i Enköpings grundskolor. EP följde på tisdagen upp med en artikel om skolan dåliga resultat och vad som nu görs åt detta.

Det är bra att man nu tar de dåliga resultaten på allvar och har för avsikt att göra något åt dessa. Det är bara lite märkligt att det skall behövas 4-5 debattinlägg från Fokus Enköping och undertecknad för att göra skolpolitikerna uppmärksamma på att något är allvarligt fel i grundskolan. Statistiken har ju funnit på skolverkets hemsida hela tiden, det krävs bara lite excelkunskaper för att sortera och sammanställa och lite uthållighet.

Kul i alla fall att ett intensivt lobbyingarbete får så konkreta resultat i lilla Enköping och att Enköpingsposten till slut uppmärksammade skolans problem. Man undvek dock att berätta att det var Fokus ENköping som satte frågan på sin spets men det var väl att vänta sig för mycket.

Nu väntar vi med spänning på förslagen och på budgeten i juni för att se om alliansen också sätter resurser där de behövs. (det är ju bara 10 kommuner i Sverige som har mindre resurser till undervisning i grundskolan än Enköping.....)

/Tomas

Skoldebatten går vidare

Idag hade Johan Örjes ett inlägg i EP om skolan som svar mitt tidigare inlägg. Han tycker att det inte är så dåliga resultat som Fokus Enköping och jag påstår för om man räknar in Enköpings demografiska bakgrundsfaktorer så är det faktiskt hela 40 kommuner som har sämre resultat än Enköping......

Allt är ju relativt och man kan jämföra på olika sätt men hur kan man säga apropå att 40 kommuner är sämre att "man inte alls ligger i botten" när det är 248 kommuner som har bättre resultat?

Han försöker också säga att det finns andra mått som är bättre än det genomsnittliga meritvärde som vi valt att redovisa ur Skolverkets jämförelsetal. Problemet är bara att alla mått visar samma sak - Enköping ligger i absoluta botten.

Inlägget känns som en rökridå skapat av en garvad politisk ombudsman som vill skyla över tillkortakommanden. Förmodligen är det också det.

/Tomas

Skoldebatten fortsätter

Igår hade Ingun Sandström (s) en undring i EP om jag någonsin tof ställning för ökade resurser till skolan när jag satt i fullmäktige. Svaret är ja, om än sent under mandatperioden. När jag och Fokus Enköping fick klart för oss, genom nämndens redovisning av siffrorna från skolverkets statistik, att det endast var 67 kommuner som hade sämre resultat i grundskolan än Enköping så tog vi ställning.

Det gjorde vi genom att i junibudgeten kräva 10 miljoner extra till skolan. Så mycket behövde skolan nämligen för att komma upp till medelnivån i Sverige. Resultatet blev att alliansen krävde bordläggning av sin egen budget, så rädda var dom för att diskutera detta i fullmäktige före valet.

Så visst tog jag ställning men tyvärr räckte inte det. Det känns lite kostigt att en regerande majoritet kan få igenom en bordläggning av ett eget förslag och därmed sätta P för en viktig debatt i fullmäktige.

/Tomas


Stadshotellet putsas inför slakten?

Läste i EP att PEAB nu skall åtgärda vissa risker på fasaden så att ingen skadar sig om det ramlar ner något. 
 
Hotellets utsida lär då se värre ut än vanligt vid tidpunkten för fullmäktiges (sista?) beslut om hotellets vara eller icke vara.  Den som tror att det är en ren tillfällighet tror förmodligen att det var den riktiga jultomten som hälsade på i hemmet nyss.

PEAB har tyvärr lyckats med att få Enköpingsborna att tro att hotellet är i så dålit skick att det håller på att ramla ihop. Sanningen är att hotellet är i så gott skick rent strukturellt att det han stå hur länge som helst (gamla delen) och det är en mycket enkel sak för PEAB att sätta det i stånd om de bara ville.  Men det vill PEAB inte och har troligen aldrig velat , trots löftet till politikerna i samband med att man fick köpa bankhuset billigt mot löftet att - just det - rädda hotellet.

Såväl politiker som Enköpingsbor är tyvärr grundlurade.

/Tomas

Korrigering av förra inlägget

Skall förstås läsas  ..samtidigt finns inget sagt om....

/Tomas

Rankinglistor - himmel eller helvete för Enköpings kommun?

Enköpings kommun har beslutat att man inte skall komma lägre än 20:e plats på Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Samtidigt finns sagt om hur långt ner på listan man får komma på Skolverkets ranking över utbildningsresultat där man nu är på 280:e plats av 289 möjliga.

Prioriterar vi rätt saker i Enköping?

/Tomas

En nedåtgående trend som snart slår i botten..

En nedåtgående trend som snart slår i botten..

Kris i skolan

Statistik och tabeller är antingen mycket intressanta eller extremt tråkiga att läsa. Om man är förälder eller skolpolitiker så är Skolverkets årliga jämföande statistik för alla 289 kommuner i Sverige mycket intressant (eller borde vara det i alla fall).

Politikerna i styrelsen för Förskola/grundskola i Enköping borde ha Skolverkets statistik uppspikad på väggen bredvid spegeln på toaletten men förmodligen har dom inte läst och satt samman följande dystra siffror:

- År 1998 låg Enköping strax under mitten då ”endast” 123 kommuner hade sämre resultat för eleverna i 9:an än Enköping, år 2000 hade det sjunkit till 94 st, 2002 var det 63 st, 2004 30 st och 2006 som sagt bara 10 kommuner som hade sämre resultat än 9:orna i Enköping.

- Under denna period har Enköping samtidigt legat bland de 40 kommuner i Sverige som ger minst resurser till undervisningen ( bara 9st gav mindre år 2005).

Johan Örjes (c), som är ordförande i den ansvariga nämnden försöker i EP bortförklara det dåliga resultatet med ”bakgrundsfaktorer” och exemplifierar med föräldrars utbildningsbakgrund. Den enda möjliga tolkningen blir att Enköpings föräldrar är sämst utbildade i Sverige och därför sämst i Sverige på att ge sina barn intresse och stöd för skolarbete. Det håller förstås inte och är en pinsam bortförklaring till det dåliga resultaten.

Nej, det är dags för Enköpings skolpolitiker att ta problemet på allvar och det omedelbart.

/Tomas Rådkvist


Första inlägget

Välkommen till min nya blogg!

Här kommer jag att kommentera aktuella händelser i Enköping med fokus på sådant som har politiska förtecken.

/Tomas Rådkvist