Stick och brinn, helst till Stenvreten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i förra veckan att godkänna det sopiga förslaget om att bygga en stor sopförbränningsanläggning invid hamnen och kraftvärmeverket.

Detta trots att man i planförslaget har identifierat risker med utsläpp, explosioner och lukt och trots att det finns bostäder bara 300 m från anläggningen.

Man tar sig för pannan, vilken annan kommun kan komma på den befängda idén att lägga en sopförbränningsanläggning 750 m från stora torget? Politikerna i Värmeverkets styrelse och Miljö- och stadsbyggnadskontoret måste ha fått ett kollektivt solsting för förslaget är så urbota dumt att ingen annan förklaring är möjlig.

I planförslaget identifierades Stenvreten som en lämlipigare plats men avfärdades samtidigt som ekonomiskt orealistisk. Man kan bara anta att det var värmeverkscehefen som stod för den analysen för han brukar presentera ekonomiska kalkyler som pekar i den riktning som han vill. I själva verket är en placering i Stenvreten det enda hållbara alternativet på såväl kort som lång sikt.

Enköpingsborna måste gå man ur huse för att stoppa detta vanvettiga förslag. Byggnaden kommer enligt planen att bli så dominerande att den kommer att synas lång ut på E18 och att det därför är viktigt att "byggnaden blir estetiskt tilltalande".

Stick till Stenvreten och brinn, det är det enda realistiska alternativet!

/Tomas

Alliansen härjar på Härjarö

I EP idag framgår att alliansen vill sälja ut stora delar av Härjarö, framförallt Kursgården, stugorna och campingen med tillhörande markområde. Argumentet man för fram är att den miljon som anläggningen kostar i underhåll och drift framförallt utnyttjas av besökare utanför länet?????

I andra sammanhang så är det jätteviktigt att kommunen är attraktiv och dra besökare, exempelvis till parkerna, och här satsas det mycket pengar. När besökarna skall till Härjarö så gäller inte samma resonemang tydligen.

Var är logiken, är en utomlänsbesökare till parkerna viktigare än en besökare till Härjarö och Trögden?

Det är mycket möjligt att Härjarö kan drivas mer framgångsrikt av en privat entreprenör och en försäljning är i så fall en möjlig lösning eftersom det ger entreprenören friare händer att utveckla verksamheten om man äger den.

Det är i så fall viktigt att Upplansstiftelsen, som äger anläggningen, säkerställer att köparen bedriver en verksamhet av liknande karaktär som innebär många besökare och helst arbetstillfällen på Härjarö.

Det är också viktigt att allmänheten tillförsäkras tillträde till stranden och bryggorna så att detta inte blir ett exklusivt reservat för den nya ägaren. Gott om parkeringsplatser för besökare är också viktigt samt framkomliga vägar.

Till sist måste avtalet vid försäljningen också innehålla ett hembud för Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun så att vi får garantier för att anläggningen inte kan säljas vidare till någon som vill stycka av marken och bygga bostäder där. Härjarö är en tillgång för Trögden, kommunen, länet och hela Mälardalen och detta får inte riskeras vid en eventuell försäljning.

/Tomas


Örjes värnar folkhälsan?

Johan Örjes (c) tycker i ett inlägg i EP idag att gratisåkande på bussarna riskerar folkhälsan i Enköping. Det är bättre att cykla eller gå och använda kommunens pengar till annat.

Visst är det bra att promenera men i vilken stad bor Örjes egentligen? Hur bra går det att promenera från centrum till Bergvreten med matkassar eller annat att släpa på? Hur tryggt är det mörka vinterkvällar? Vem har så gott om tid i dagens samhälle?

Det alliansen borde göra någonting åt är den dåliga turtätheten på såväl stadsbussar och landsbygdsbussar så att det går att ta sig runt i kommunen utan att behöva köra bil överallt. Idag är Enköping en mycket underutvecklad stad vad gäller kollektivtrafiken och det håller inte om vi skall växa, då krävs en bättre service.

Vilket århundrade och vilken målgrupp syftar Örjes på när han menar att v skall cykla och promenera tvärs över staden?

/Tomas