Mer styrning av och i skolan behövs

En för skolan viktig fråga som inte diskuteras så ofta av lärare  är hur man får skolan som organisation att fungera och hur den kan utvecklas och kvalitetssäkras.

Den bild man får av grundskolan nationellt är att lärarna vill ha full frihet att arbeta som man vill i sina klassrum, helst utan för stor påverkan utifrån av föräldrar, lärarkollegor eller rektor. Man vill också helst vara klasslärare och inte ämneslärare vilket gör att goda pedagoger reserveras för fåtalet elever.

Det innebär också att verksamhetsutveckling är svår att bedriva och nya arbetsformer som innebär att man måste dela med sig, och ta till sig, av ny kunskap upplevs som besvärliga och kanske som hot mot den trygga lärarvardagen.


I dagens DN beskrivs hur skolan Nya Elementar arbetar med stor öppenhet, små "ledningsgrupper" med ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor och hur detta bidrar till att bryta upp gränser i skolan och ge goda kunskapsresultat.
 Rektorn Lars Gustavsson fick pris som "Årets unga chef" på kompetensgalan 2007 och menar, till skillnad från många lärare i debatten, att kvalitetsarbete och verksamhetsplanering måste få ta tid.

Skolans organisation och arbetssätt upplevs av många skolledare, lärare, föräldrar och andra som ålderdomlig och hierarkisk, kanske är Nya Elementar ett gott exempel att ta efter?

/Tomas