Okunniga eller lata styrelseledamöter?

KAn inte låta bli att reflektera över Vanja Lundby Wedins uttalande om att hon var "lurad" och inte visste att avsättni ngar till pensionen för tidigare VD:n på AMF var 770 000 kr i månaden. Det var ju bara att läsa innantill i årsredovisningen. Samma gäller för den tidigare riksbankschefen Urban Bäckström som också hävdar att han inget visste.

Antingen så brydde dom sig inte tillräckligt för att kontrollera, eller så var dom så fartblinda att de tyckte att nivån var OK. Ett annat alternativ finns också förtås, att de inte förstod vad de hade beslutat om men med den ekonomiska kompetensen som finns i styrelsen så är det ganska otroligt.

Jag minns mitt första budgetmöte i tekniska nämnden. Luntan med budgeten, driftbudget för 2001 och 10-års investeringsbudget,  avhandlades på 5 minuter. Inga frågor ställdesoch jag förstod att de flesta ledamöter inte hade läst eller förstått särskilt mycket av den tjocka luntan med siffror och överlät detaljerna till förvaltningschefen och ordföranden. På samma möte skulle utformningen av en busskur på väg 55 behandlas och detta tog 50 minuter (färg, taklutning, placering, kostnad osv)

Man fördjupar sig mest i det som man förstår och kan förhålla sig till. Vilka busskurer har AMF's styrelse diskuterat under de gånga åren...?    /Tomas

Behåll VA-verket i kommunens regi

Det pågår en diskussion om huruvida VA-verket skall drivas i privat regi eller ej eftersom det finns en sk utmaning från en privat entreprenör att kunna driva verket billigare.

I de flesta fall är jag för att driva kommunala verksamheter i privat regi. Det kan gälla snöröjning, skolkök och andra kök, gatuunderhåll, transporter och även skolor förstås. Dels för att  kvalitén i de allra flesta fall blir bättre i privat regi eftersom moroten att göra kunden öjd är så mycket starkare än i offentlig verksamhet men också för att det blir många fler typer av verksamhet att välja på. Kunskapsskolan har exempelvis medfört en generell uppryckning av kommunens grundskolor när konkurrensen blev tydlig.

Däremot är jag helt emot att sätta delar av kommunens infrastruktur i händerna på ett privat företag som får en monopolsituation i Enköping. Monopol är alltid av ondo, även när komunen har monopol men det är bättre än ett privat monopol. Kommunen måste äga och driva sitt vatten- och avloppsnät så att vi som skattebetalare kan få insyn i verksamheten och kunna styra den politiskt.

/Tomas

Akut dysfunktionella allians-partier

Det är märkligt hur de gampa traditionella partierna agerar i frågan om nattstängning av akuten på lsasrettet i Enköping. Representanter för M, Fp, Kd och C har i en debattartikel framhållit hur bra konsultförslaget är att nattstänga akuten och göra om IVA till ÖVA.

Samtidigt har deras partikamrater i kommunfullmäktige på att driva en kampanj om hur dåligt förslaget är? I några fall är det ju samma personer som sitter i landstinget och kommunen (Fp och Kd), i andra fall är det erfarna politiker som tydligen inte pratar med sina partikamrater?

Det är inte bara en sällsynt brist på kompetens och samarbetsförmåga som visar sig hos de traditionella partierna i alliansen, det är ett stor svek mot alla de väljare som av trygghetsskäl väjer de stora etablerade partierna för man tror att de har en fungerande organisation. Vilket det visar sig i denna fråga att man inte har.

Vad håller de på med, vet inte den ena handen vad den andra gör? Vad innebär detta för lasarettets framtid?

En röst på Fokus Enköping i nästa val är en röst på ett parti som inet är större än att man kan hantera sitt uppdrag och är fokuserade på Enköpings kommuns behov - dock självklart med en bra koll på vad omvärlden behöver och hur den påverkar.  /Tomas

Klart att akuten och IVA måste vara kvar i Enköping

Jag har läst den märkligt hemliga konsultrapporten som ligger till grund för förslaget att stänga akuten på Enköpings lasarett på natten samt lägga ner IVA och den har ett öppet syfte - att sänka landstingets kostnader med 300 miljoner kronor och att göra det utifrån ett "koncernperspektiv". Det innebär i korthet att man vill specialisera verksamheterna så att dessa "effektivt kan överföra tjänsterna till patienterna". Med patienter avses då alla patienter inom Uppsala Läns Landsting, alltså inte i första hand Enköpingsborna.

Det är många märkliga turer i denna fråga - dels att rapporten var hemlig tills två dagar före beslut i landstingsstyrelsen, dels att de borgerliga representanterna från Enköping ställer sig bakom att lägga ner akuten och dels att kommunalrådet Wiklund hävdar att hon inte kände till förslaget i förväg. Nu har tydligen också centern listor ute på stan att skriva under till stöd för akuten trots att det var deras egen partikollega som ställde sig bakom rapporten - vad håller de etablerade partierna på med för slags spel egentligen?

Det är ju självklart att vi skall ha kvar akuten på natten och IVA i Enköping så att vi kan känna oss trygga även i fortsättningen och att staden förblir attraktiv för inflyttande. Efektivisering i all ära med tillkortakommanden på Akademiska sjukhuset sklall inte gå ut över Enköpingsborna.

Jag och Fokus Enköping kommer att ta strid för akuten!

/Tomas