Westerlundskas lärare har en märklig självbild

Ett antal lärare på Westerlundska Gymnasiet har i en insändare i EP sagt, apropå den blivande konkurrensen från Kunskapsgymnasiet, att "Kompetensen hos Westerlundskas lärare är vida överlägsen något som Kunskapsgymnasiet troligen skulle kunna erbjuda".

Det är ett beklämmande uttalande från en lärargrupp som borde veta bättre.
- Veta bättre eftersom Kunskapsgymnasiet ännu inte finns och de inte vet vilka lärare som kommer att anställas på skolan.
- Veta bättre eftersom man borde veta att kompetens inte bara sitter i den formella utbildningen man har utan även i hur det pedagogiska arbetssättet fungerar och hur förhållningssättet till eleverna är. Det har Kunskapsskolan i Enköping redan visat att man är bättre på än kommunens skolor genom att man är 10:e bästa skola i Sverige. Att Westerlundskas NV-program har ett antal doktorerade lärare säger i sig inget om förmågan att förmedla kunskap, bara att de själva kunnat tillägna sig kunskap.
- Veta bättre eftersom det tyder på en oerhörd arrogans att uttrycka sig om någon annans kunskapsnivå på det sätt som man gjorde i insändaren.

Att man sedan på alla sätt motsätter sig ett samarbete med Kunskapsgymnasiet i form av lokaler eller annat förstärker bara intrycket av att man vill försvara sin monopolställning och är rädd för att bli jämförd med andra.

I slutet på insändaren säger lärarna att det är "ideologiska skäl att tillstyrka Kunskapsgymnasiets etablering", "ideologiska skäl att privatisera verksamheten" och har synpunkter på "profitintresset som drivkraft i samhällsutvecklingen".

Det verkar onekligen som om lärarnas motstånd är ideologiskt mer än något annat och det är tveksamt om lärare som representanter för en kommunal skola skall agera politiskt. Dessutom är sättet man gör det på osnyggt.

Jag trodde att den analytiska förmågan på Westerlundska låg på en högre nivå än så.

/Tomas

Kommentarer
Postat av: Mikael Bergman

Instämmer Tomas! Bra formulerat.

Postat av: Carl

Som medborgare i Enköping så tycker jag att alla anställda ska få uttrycka sina åsikter. Detta är deras åsikt och vi lever i en demokrati där allas engagemang och delaktighet och frågeställningar ska tas tillvara. Speciellt när det berör vår skolan och dess framtid. Som du skrev i tidgare blogg så skulle man i öststatsländer ha en uppfattning som kommunistpartiet och hålla sig till den programförklaringen. Sedan kan man konstatera att Finland som bara har kommunala skolor är överlägset kunskapsinlärningen i skolorna gentemot svenska skolor. Vad säger det? Att de också behöver friskolor, eller?

2008-10-26 @ 09:51:36
Postat av: Tomas

Som medborgare skall man givetvis få uttrycka sina åsikter och om lärarna hade gjort det som privatpersoner hade det varit helt OK.Nu gjorde de detta uttryckligen i egenskap av lärare på skolan och då är det enligt min mening olämpligt att offentligt göra politiska uttalanden. Man kan då lätt få uppfattningen att en personalgrupp kommer att bedriva partipolitik på jobbet genom att obstruera mot politiska beslut som de ogillar. Det var dock bara den sista delen i artikeln som rörde ideologi och "profit" som var av den karaktären och som lärarna borde ha avhållit sig i från men som i detta fall kanske avslöjade att deras motstånd var ideologiskt snarare än sakligt.Beträffande Finland så kan jag inte bakgrunden men det kanske är som i Sverige med systembolaget, många tycker att den goda kvaliteten på varorna på systembolaget motiverar en monopolsituation. JAg delar inte den uppfattningen, alla monopol hindrar utvecklingen av livskraftiga alternativ och omöjliggör ett fritt val.I sverige får inte gårdsframställning av vin kombineras med försäljning av produkterna på gården och det är i princip omöjligt för en liten producent att slå sig in på systembolagets hyllor. Det är priset av en monopolsituation.I Finland kanske skolor med annorlunda pedagogiska modeller och/eller profilerade skolor hindras etablera sig till nackdel för exempelvis elever med estetiskt intresse eller liknande? Det kan också vara så att finland har så strikta regler att det inte är kul att gå i skolan. Ett urklipp från artikel i SvD 21/5 2006: "Chefen för den finländska Utbildningsstyrelsen har uttryckt det så här: Om en elev i Finland kommer hem från skolan och säger att det varit roligt, då ringer föräldrarna och frågar vad som är galet". Vi känner också till tragedierna som har inträffat i Finländska skolor så kanske är det inte ett system att ta efter?/Tomas

2008-10-26 @ 11:33:12
Postat av: Carl

Kul. Du gör jämförelser mellan systembolagets monopol och spritförsäljning med kommunala skolor och friskolor. Jag tror inte att den jämförelsen är vetenskaplig utan mera en idelogisk övertygelse att allt samhällsägt är till ogagn. Jag tror mera på att politiken generellt har tappat greppet om skolpolitiken och därför mera styra över den till en marknad. Magstark också att dra in tragedierna som inträffat i finlänska skolor och då slår ner hela det finlänska skolväsendet. Du vet väl att svenska forskare även säger att detta kan även hända i sverige. Jämförelsen mellan att ha roligt eller inte är tolkningsbar. Att man måste jobba för att inhämta kunskap kan ibland vara jobbigt och inte alltid roligt. Men det är när man märker att man behärskar sin kunskap som det är kul och då kanske det är bättre att gå i finländsk skola.

2008-10-28 @ 16:11:36
Postat av: Tomas

JAg tycker inte att "allt samhällsägt är till ogagn" (bra ord förresten). Det finns en hel del strategiskt ägande av infrastrukturell karaktär som staten måste äga (järnväg, kraftledningar, telefonlinjer, universitetssjukhus, universitet mm). Däremot är jag ideologisk så till vida att jag tycker att mycket som idag driva av kommuner och landsting får högre kvalitet och drivs mer effektivt om det är konkurrensutsatt på en fungerande marknad (exempelvis skolor, transporter, äldrevård, gatuunderhåll mm) VA-verk och vattenverk skall däremot stanna i kommunernas ägo, det är också exempel på strategisk infrastruktur som det allmänna måste ha kontroll över.Att politikerna har tappat greppet om skolan har du helt rätt i, det gör saken ännu enklare och valet tydligare.Mitt svar på din jämförelse med Finland skall uttolkas att jag inser att frågan är komplex och att varje land måste hitta lösningar utifrån sin kultur och traditioner./Tomas

2008-10-31 @ 16:09:10

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback