Månförmörkelse i Enköping

..och förstås i hela landet men jag tänker egentligen närmast på den politiska förmörkelsen i Enköping. Det verkar som om de i fullmäktige som vill riva Stadshotellet nu tänker tvinga fram ärendet igen på nästa fullmäktige utan att svara på de frågor som Siv Godberg med flera ställde som orsak till återremissen i ärendet senast.

För mig som tidigare varit politker i kommunen, som tror på att den politiska processen måste få ta tid och som vill bevara Stadshotellet så känns det tungt. Jag känner inte att kommunens politiker hanterar sin viktiga uppgift på ett ansvarsfullt sätt när detta händer. Låt mig ge några exempel på vad som (från mitt perspektiv) politiskt har hänt i denna fråga under åren:

-          Kommunens politiker underlåter att underhålla Stadshotellet när man äger det.-          Kommunens politiker säljer ett kulturminne utan att säkerställa att den Q-märkning man beslutat om verkligen är tillräcklig.-          Centerns och Moderaternas kommunalråd, våra mest inflytelserika politiker, underlåter att skriftligt säkerställa att det löfte som PEAB ger att rädda hotellet när man billigt får köpa PRO-huset, verkligen håller.-          Centerpartiet tillåts i Byggnadsnämnden blockera att PEAB vid vite anmodas att renovera det hotell man lovat att renovera. -          Majoritetens partier bortser fullständigt från Kulturnämndens gemensamma inställning  i frågan (och många andra kulturbyggnadsfrågor), alltså den nämnd som är satt att bevaka att Enköpings kulturmiljöer hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att på detta sätt omyndigförklara nämnden och dess ledamöter (som man själv tillsatt) underkänner man sitt eget omdöme och sätter enligt min mening hela det politiska systemet i obalans.-          Många av fullmäktiges ledamöter vill inte höra eller förstår inte de argument för bevarande som framförs från Länsstyrelse, Riksantikvarier eller andra kulturvårdande instanser.-          Den nya majoriteten efter valet väljer att helt bortse från fullmäktiges tidigare beslut om bevarande och tar upp frågan på nytt i syfte att riva hotellet och därmed tillmötesgå det företag som gör miljardvinster, som i praktiken har monopol på offentlig byggnation i Enköping och som inte drar sig för att stämma sin lokalt största kund.-          Centerpartiet väljer sedan vid omröstningen att stänga ute sin riksdagskvinna, och tidigare ordförande i fullmäktige, från att i fullmäktige rösta för ett bevarande.-          Majoriteten väljer att inte ge de frågeställningar som var skäl till återremissen tillräckligt med tid för att bli ordentligt utredda.

-          Många av fullmäktiges politiker låter sig skrämmas av stämningshot på mycket osäker grund från PEAB , en stämning vars timing känns mycket välregisserad.

Vad säger detta om den politiska förmågan i kommunen och vad säger det om förmågan att hantera ansvaret för våra gemensamma kulturmiljöer?  Det tål att fundera på.....

/Tomas


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback